Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem · Egyenleglekérdezés új tagi portálon
 

 
  Főoldal > Magánszemély önkéntes > Egyéb szolgáltatás

  Tagi kölcsön

Az önkéntes nyugdíjpénztári tag első ízben a tagdíjjal rendezett pénztártagsági jogviszony harmadik évét követően igényelhet tagi kölcsönt, amelynek mértéke az egyéni számlán lévő összeg maximum 30 %-a lehet. A várakozási idő alatt a tagi kölcsön többször is felvehető, amennyiben az előzőleg felvett kölcsön maradéktalanul visszafizetésre került.

 

A Nyugdíjpénztárhoz beérkezett kölcsönigények elbírálása havonta kétszer történik. 

Az elbírálást követően az igénylőt elektronikus levélben, vagy e-mail cím hiányában postai úton, levélben értesítjük a kölcsön folyósításáról, illetve igénye elutasításáról.

A kölcsön folyósítása az elbírálást követő 15 munkanapon belül történik az igénylő által megadott lakossági folyószámlaszámra, illetve lakcímre.

 

A kölcsön kamatának mértéke évi fix 4 %. Az egyszeri eljárási díj 3.000 Ft+utalási költség, amely a folyósításkor levonásra kerül.

 

A felvett kölcsön visszafizetésére maximum 12 hónap alatt az igénylő választása szerint lakossági folyószámlájáról átutalással, vagy a Nyugdíjpénztár által rendelkezésre bocsátott csekken van lehetőség. 

 

Nem nyújtható tagi kölcsön, ha: 

  • a tag a korábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza és a Nyugdíjpénztár a hátralékot az egyéni nyugdíjszámlájával szemben érvényesítette,
  • a tagnak tagi kölcsön tartozása van,
  • a tag kilépési vagy átlépési szándékát a pénztárnak bejelentette,
  • a tagnak tagi lekötése van.
 


  Tagi lekötés

Az önkéntes nyugdíjpénztári törvényben 2005. január 1-jétől új lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tag a 10 éves várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után egyéni nyugdíjszámla egyenlegének legfeljebb 50 %-át hitelintézettel (bankkal) kötött szerződésben felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a Nyugdíjpénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel.

 

A tagi lekötés tetszőleges futamidővel és céllal eszközölhető.

 

A tagi lekötés a Nyugdíjpénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre.

Törlését a Nyugdíjpénztárnál a tag, halála esetén a kedvezményezett, valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja kezdeményezheti a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett.

 

A tagi lekötés szabályai egyebekben a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival azonosak.

 

Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna, és az a pénztártag adóköteles jövedelemének számít.

 

Amennyiben a tag tagi kölcsönt igényelt, vagy fennálló tagi kölcsöntartozása van, egyéni nyugdíjszámláján tagi lekötésre nincs lehetőség és fordítva is igaz, amennyiben az egyéni nyugdíjszámlán tagi lekötés van, nem igényelhet tagi kölcsönt a pénztártag.