Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem · Egyenleglekérdezés új tagi portálon
 

 
  Főoldal > Magánszemély önkéntes > Belépés

  Belépés

Tagsági viszony létesítése

Várunk mindenkit a Vasutas Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazatába, aki 16, életévét betöltötte és vállalja a tagdíj megfizetését. Nem kell mást tenni, mint a belépési nyilatkozatot kitölteni és a Vasutas Nyugdíjpénztár címére eljuttatni.

Átlépés más önkéntes nyugdíjpénztárból

A más nyugdíjpénztárból történő átlépést:

- abban az esetben, ha az átlépő még nem rendelkezik a Vasutas Nyugdíjpénztárban tagsággal, akkor a belépési nyilatkozat egy példányban történő kitöltésével,

- abban az esetben, ha az átlépő már rendelkezik a Vasutas Nyugdíjpénztárban tagsággal, akkor az átlépési nyilatkozat egy példányban történő kitöltésével lehet kezdeményezni.

A különböző pénztárakban eltöltött tagsági viszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámításra kerülnek.

Kedvezményezett jelölés

A pénztártag a belépési nyilatkozatában, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kedvezményezettet jelölhet. A kedvezményezett jelölés a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. Amennyiben a pénztártag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező rendelkezés hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá.