Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem ·
 

 
  Főoldal > Magánszemély önkéntes > Átlépés

  Átlépés

Átlépés más önkéntes nyugdíjpénztárból

A más nyugdíjpénztárból történő átlépést:

- abban az esetben, ha az átvevő pénztárban még nem rendelkezik tagsági viszonnyal, akkor a belépési nyilatkozat egy példányban történő kitöltésével,

- abban az esetben, ha az átvevő pénztárban már rendelkezik tagsági viszonnyal, akkor az átlépési nyilatkozat egy példányban történő kitöltésével lehet kezdeményezni. A különböző pénztárakban eltöltött tagsági viszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámításra kerülnek.

Kedvezményezett jelölés

A pénztártag a belépési nyilatkozatában, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kedvezményezettet jelölhet. A kedvezményezett jelölés a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. Amennyiben a pénztártag egyidejűleg több kedvezményezettet jelöl meg, akkor ellenkező rendelkezés hiányában a megjelölt személyek egyenlő arányban válnak jogosulttá.