Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem ·
 

 
  Főoldal > Magánszemély önkéntes > Tagdíjfizetés

  A tagdíj megfizetése

A tagdíjfizetési kötelezettségnek havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell eleget tenni, de az éves  tagdíj megfizetésére (minimum 63.600 Ft) egy összegben is lehetőség van. Egyszeri tagdíjfizetés esetén az éves tagdíj összegét (minimum 63.600 Ft)  a tárgyévben január 16. és április 15. között kell befizetni.

A tagdíj megfizetése történhet:

  • átutalási postautalványon,
  • lakossági folyószámláról,
  • csoportos beszedési megbízással,
  • a munkáltatónak adott felhatalmazás alapján a munkabérből történő levonással.

A munkáltató a Vasutas Nyugdíjpénztárral kötött szerződés alapján a pénztártag tagdíjfizetési kötelezettségét részben vagy egészben átvállalhatja. Ez a helyzet akkor is, ha a munkáltatónál a béren kívüli juttatási rendszer működik.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár bankszámlaszáma: MKB Zrt. 10300002-20115137-00003285.   TAGDÍJ NEM FIZETÉS

Az Alapszabály értelmében az önkéntes pénztári tagoknak a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell a tagdíjfizetési kötelezettséget teljesíteni.

 

Tagdíj nem fizetés esetén a Felügyeleti szerv által kiadott állásfoglalás értelmében a negyedév aktuális hozamából, legfeljebb a hozam erejéig az egységes tagdíjnak (5.300 Ft) a működési és likviditási alapra jutó hányada a negyedéves zárás keretében kerül   levonásra.

 

Kérjük pénztártagjainkat, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségnek havonta, de legalább negyedéves ütemezéssel szíveskedjenek eleget tenni. A tárgynegyedévben esedékes tagdíj hátralék rendezésére a negyedévet követő hónap 15. napjáig van lehetőség. Amennyiben ezen időtartam alatt a tagdíj kiegyenlítésére nem kerül sor, a negyedéves hozamból a levonást végrehajtjuk.

 

Tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy 2012. január 2. napjától a tagdíjhátralék összege a „PIN” kóddal lekérdezhető honlapunk „Egyenleglekérdezés” menüjében.

Ezen túlmenően a tagdíj nem fizetés következményeiről az Alapszabályon kívül a pénztártagok az internetes honlapon és a nyugdíjpénztár székhelyén kihelyezett „Közleményből” tájékozódhatnak. Az éves számlaértesítő megküldésével egyidejűleg tájékoztatjuk tagjainkat a tagdíjfizetési kötelezettségről, a tagdíj nem fizetés következményeiről.

 

Nem érinti a levonás azt a pénztártagot, aki:

·          betöltötte a nyugdíjkorhatárt,

·          aki nem érte el a nyugdíjkorhatárt, de nyugdíjas és ezt a határozat másolatának megküldésével igazolta,

·          a 10 éves várakozási idő letelt és a pénztártag írásban (levél, fax, e-mail) bejelenti a tagdíj nem fizetés tényét.

 

A tagdíj nem fizetéssel a tagsági viszony nem szűnik meg, a tagság továbbra is fennáll és a 10 éves várakozási időbe beszámít.

 

Az egységes tagdíj mértéke változatlanul havi 5.300 Ft.  A megfizetés történhet:

 

1.       cafetéria keretből vagy munkabérből történő levonással, melyhez munkáltatója felé levonási nyilatkozatot kell adnia,

2.       a Nyugdíjpénztár által rendelkezésre bocsátott csekken, melyet levélben, e-mailben, vagy faxon igényelhet,

3.       lakossági folyószámláról történő átutalással, melyhez megbízást kell adnia a bankszámláját vezető pénzintézetnek (közlemény rovatban: a tagi azonosító vagy adóazonosító jel megadásával, a Nyugdíjpénztár bankszámlaszáma: 10300002-20115137-00003285),

4.        csoportos beszedési megbízással.

 

A tagdíjfizetéssel kapcsolatban további részletes információt telefonon, levélben, e-mailben, faxon, vagy ügyfélszolgálatunkon kérhet.