Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 

 
  Főoldal > Munkáltató önkéntes > Feltételek

  Munkáltatói kapcsolat és ügyfélazonosítás!

A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltatók a Vasutas Nyugdíjpénztárral kötött szerződés alapján munkavállalójuk tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalják.

Jelenleg a Vasutas Nyugdíjpénztár több száz munkáltatóval áll kapcsolatban, akik élnek a tagdíjfizetési kötelezettség átvállalásának lehetőségével. A munkáltató kérésére a Nyugdíjpénztár a szerződés tervezetét megküldi. A Nyugdíjpénztár kapcsolattartója: Madarászné Dombi Katalin, e-mail: ugyfelszolgalat@vnyp.hu.

   Mit jelent a Választható Béren Kívüli Javadalmazási Rendszer (cafetéria)?

A munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagokat a nyugdíjpénztár megalakulásától kezdve támogathatta a tagdíj egy részének vagy egészének az átvállalásával. Ha a munkáltató bevezeti a cafetéria rendszert a támogatási  forma  megmarad, csak   a munkáltató által meghatározott keretösszeg felhasználásával történik.  A jelenlegi önkéntes nyugdíjpénztári tagoknál az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj két részből állt: a munkabérből levont saját befizetésből és a munkáltató által átvállalt összegből. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagokat érintő változás a cafetéria rendszer bevezetésével az, hogy minden  munkavállaló a munkáltató által biztosított éves kerettel rendelkezik és a korábban  munkáltató által átvállalt tagdíj részt ebből lehet fizetnie. Természetesen az egységes tagdíj teljes összege is fizethető a cafetéria keret terhére.

A keretösszeg önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjként történő felhasználása újból megnyitja a lehetőséget azok előtt az önkéntes nyugdíjpénztári tagok előtt is, akik tagjai az önkéntes nyugdíjpénztárnak, de valamilyen ok miatt a tagdíjfizetésnek nem tettek eleget. Azok a munkavállalók, akik eddig nem léptek be a vasutas  önkéntes nyugdíjpénztárba, mert nem ismerték fel annak előnyeit, most kihasználva a kafetéria rendszer nyújtotta előnyöket beléphetnek egy belépési nyilatkozat kitöltésével. Különösen érintettek azok, akiknek legalább még 10 évük van a nyugdíjazásig.

Azok a munkavállalók, akik jelenleg más önkéntes nyugdíjpénztár tagjai egy belépési nyilatkozat kitöltésével átléphetnek a Vasutas Nyugdíjpénztárba. Átlépésnél a különböző pénztárakban fennálló tagsági viszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámításra kerülnek,  így a pénztártagot nem éri hátrány.  Mit választhat a pénztártag a cafetéria rendszer esetén?

  • Választhatja, hogy az egységes tagdíj összegénél nagyobb összeget fizet a cafetéria terhére.
  • Választhatja, hogy a saját jövedelméből fizeti az egységes és a magasabb összegű tagdíj megfizetését. 
  • Választhatja, hogy a teljes cafetéria keretet a nyugdíjpénztárba fizeti.
  • 2019. január 1-jétől a munkáltatói befizetés után is 20% adókedvezmény jár.

   A tagdíj nem fizetés következményei

 

 

 

 

 

A Vasutas Nyugdíjpénztár Alapszabályában foglaltak szerint az önkéntes pénztári tagoknak a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell a tagdíjfizetési kötelezettséget teljesíteniük.

 

Tagdíj nem fizetés esetén az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 14.§. (3) bekezdése, az Alapszabály és a Felügyeleti Szerv által kiadott állásfoglalás értelmében a negyedév aktuális hozamából, legfeljebb a negyedéves hozam erejéig az egységes tagdíjnak (havi 5.300 Ft-nak) a működési és likviditási alapra jutó hányada a negyedéves zárás keretében kerül levonásra.

 

Fenti változásra tekintettel fontos, hogy a munkáltató pénztártag munkavállalói érdekében a tagdíjátutalást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig beérkezőleg teljesítse.

 

Az a pénztártag, aki az egységes havi tagdíj összegét (havi 5.300 Ft-ot) nem fizeti meg, az egységes tagdíj és a megfizetett tagdíj különbözetének összege után tagdíj nem fizetőnek minősül.
Amennyiben a megfizetett tagdíj nem éri el a havi 5.300 Ft-ot, illetve a tagdíj nem érkezett be az aktuális negyedévet követő hónap 15. napjáig, akkor a megfizetett összeg és az 5.300 Ft közötti különbözet összege után, illetve a tagdíj késedelmes megfizetése miatt a Pénztár a pénztártag egyéni számlájára felosztott negyedéves hozamából (de maximum a hozam erejéig) negyedévenként levonja az egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadát (5%).

 

A tárgynegyedévben esedékes tagdíj hátralék rendezésére is csak a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig van lehetőség. Amennyiben ezen időtartam alatt az esedékes tagdíj kiegyenlítésére nem kerül sor, a pénztártag negyedéves hozamából a tagdíj nem fizetésre tekintettel a levonást végre kell hajtani.

 

A tagdíj nem fizetés következményeiről az Alapszabályon és az internetes honlapon kívül a nyugdíjpénztár székhelyén kihelyezett „Közleményből” is tájékozódni lehet.

 

2012. január 2. napjától a tagdíjhátralék (a meg nem fizetett tagdíj) összege lekérdezhető honlapunk „Egyenleglekérdezés” menüjében, illetve azt a pénztártagok részére megküldött számlaértesítő is tartalmazza.

 

A tagdíjfizetéssel összefüggésben kapcsolattartó munkatársunk: Horváth Magdolna könyvelő, tel.: 06/1/220-8638/118, 06/1/221-7193.