Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 
 
  Főoldal > Főmenü > Pénztárak összehasonlítása

  KI LÉPHET BE A VASUTAS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRBA?

Önkéntes pénztártag lehet, aki 16. életévét betöltötte, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a tagdíjfizetést vállalja.  MIÉRT ÉRDEMES A VASUTAS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGSÁGOT FENNTARTANI ÉS TAKARÉKOSKODNI?

 • Mert a munkabérből befizetett tagdíj után 20 %-os adókedvezményt vehető igénybe.
 • Mert munkáltató partnereink a nyugdíjpénztárral kötött szerződés alapján a tagdíj egészét vagy egy részét átvállalhatják, és ezzel támogathatják az önkéntes nyugdíjpénztári tagságot.
 • Mert a 10 éves várakozási idő eltelte után három évenként adómentesen felvehető a hozam.
 • Mert 3 éves tagság után kedvező feltételekkel többször is tagi kölcsönt igényelhet.
 • Mert az önkéntes nyugdíjszámlán lévő összeg hitelintézettel kötött szerződés fedezeteként leköthető (tagi lekötés).
 • Mert a kiegészítő nyugdíjszolgáltatás adómentesen vehető igénybe.
 • Mert nyomon követhető a befizetés és annak hozama, amelyről évente részletes számlaértesítőt kap a pénztártag.
 • Mert tagunk kedvezményezettet jelölhet, vagy az egyéni számla örökölhető és a kifizetésre kerülő összeg mindkét esetben adó- és illetékmentes.

   MILYEN KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁST NYÚJT A VASUTAS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR?

 • Egy összegű szolgáltatást (amely a jogszabályi feltételek megléte esetén adó- és járulékmentes).
 • Minimum 5 év időtartamú járadékszolgáltatást (amely a tagsági viszony időtartamától függetlenül adómentes és a járadékfolyósítás alatt az egyéni számlán maradt összeget a továbbiakban is biztonságosan befektetjük.
 • Egy összegű szolgáltatás és járadékszolgáltatás kombinációját.
 • Részkifizetést a tagdíj tovább fizetésével, vagy anélkül.

Ha a pénztártag munkaképességét csak 50 %-ban veszítette el, illetve 40 % egészségkárosodást szenvedett - és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható - , akkor a 10 éves várakozási idő betöltése előtt átléphet egészség-, vagy önsegélyező pénztárba.