Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 
 
  Főoldal > nyomtatványok > LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

FONTOS TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7.§-a értelmében a Nyugdíjpénztárnál a pénztártagok törvényben meghatározott adatainak teljes körűen rendelkezésre kell állnia és a tagok azonosítását személyesen kell elvégezni. 2015. január 1-jét követően nem teljesíthető kifizetés annak a tagnak, akinek a személyes azonosítása még nem történt meg!

Kérjük még nem azonosított pénztártagjainkat, hogy aki teheti, szíveskedjen felkeresni a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatát (1144 Budapest, Kőszeg u. 25. 2/2.) az ügyfélfogadási időben (hétfőn 12-16 óra között, kedden 8-12 óra között, szerdán 8-16 óra között, pénteken 8-12 óra között, meghosszabbított telefonos panaszkezelés: szerdán 8-20 óra között). 

Az adategyeztetésre közjegyző, vagy tartós külföldi tartózkodás esetén magyar konzuli tisztviselő előtt is sor kerülhet, aki a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányról eredeti másolatot készít és a másolatra rávezeti, hogy a megjelent pénztártag személyazonosságát személyesen ellenőrizte.  A közjegyző, illetve magyar konzuli tisztviselő által készített eredeti másolatot a Nyugdíjpénztár részére levélben kell megküldeni.

A Vasutas Nyugdíjpénztárhoz hiánytalanul megküldött és hiánytalanul kitöltött kifizetési igények ügyintézési ideje az iratok Pénztárhoz beérkezésének napját követő 15 naptári nap. Ez az idő az esetleges hiánypótlás miatt, valamint a lakcímre kért kifizetések esetén a postai kézbesítési idő miatt meghosszabbodhat. A hiánypótlás rendezéséig kifizetésre nem kerülhet sor.

 

Kérjük, hogy amennyiben a beküldéstől számított 30 napon belül az igényelt összeg nem érkezik meg az Ön által megadott lakcímre, vagy bankszámlaszámra, szíveskedjék Pénztárunkkal felvenni a kapcsolatot meghirdetett elérhetőségeinken.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Adatkeztaj2021_1

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

 

  • Csoportos beszedési megbízáshoz felhatalmazás letölthető Csopbesz2023_2
  • Haláleseti kedvezményezett jelöléséhez / módosításához szükséges nyomtatvány Kedv20230628
  • Tagdíjfizetés megváltoztatásához, vagy szüneteltetéshez szükséges nyilatkozat Szun2024
  • Nyugdíjazás miatti egyösszegű kifizetéshez szükséges nyomtatvány Egyossz20230810
  • Nyugdíjazás utáni járadékszolgáltatáshoz szükséges nyomtatvány Jar2023
  • Elhunyt pénztártag kedvezményezettje / örököse részére történő kifizetés igénylése Orokosnyil20191008

 

 

  
« Vissza