Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2024-05-06

Napirendi pontok:

 

 1. Az Alapszabály 10. sz. módosítása.
 2. Ellenőrző Bizottság beszámolója a 2023. évi ellenőrzési tevékenységről.
 3. Az Igazgatótanács beszámolója.
 4. A Vasutas Nyugdíjpénztár 2023. évi beszámolója:
 • Kiegészítő melléklet.
 • Üzleti jelentés.
 • Ellenőrző Bizottság jelentése.
 • Könyvvizsgáló jelentése.
 • Aktuárius jelentése
 1. Tiszteletdíj-emelés és bérfejlesztés elfogadása
 2. A Vasutas Nyugdíjpénztár 2025-2027. évre szóló 3 éves pénzügyi terve.
 3. Tájékoztatás a tisztségviselők státuszáról.
 4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés ugyanezen a napon és helyszínen 11,15 órakor kerül megtartásra, amely az eredeti napirendek tekintetében a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

 

    Vasutas Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

« Vissza