Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás


 
BIZTONSÁGOS A NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSE!
2015-03-16

Szeretnénk tájékoztatni és megnyugtatni Önöket, hogy az elmúlt napokban felfüggesztett brókercégek (Buda-Cash Brókerház Zrt., a Hungária Értékpapír Zrt. és a QUAESTOR Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt.) és a Vasutas Nyugdíjpénztár valamint Vagyonkezelői között semmilyen üzleti kapcsolat nincs.

Tovább » 
TÁJÉKOZTATÁS
2015-01-29


Sajnos téves információk terjedtek el a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatásával kapcsolatban! A telekommunikációs csatornákon a magánnyugdíjpénztári szolgáltatásra vonatkozó hírek szerint ugyanis a nyugdíjszolgáltatásra jogosult magánnyugdíjpénztári tagok részére egy összegű kifizetés nem, hanem csak havi járadék teljesíthető.  

 


 

 

Tovább » 
FOLYTATÓDIK A SZEMÉLYES AZONOSÍTÁS!
2015-01-13


Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény     értelmében 2015. január 1-jétől nem teljesíthető kifizetés a pénztártag részére, ha a személyes azonosítása nem történt meg.

 

Tovább » 
AZONOSÍTÁSI HELYEK A MÁV ÜGYFÉLSZOLGÁLATOKON!
2015-01-07

Értesítjük tisztelt pénztártagjainkat, hogy a vasutas dolgozók személyes azonosítására 2015. június 30-ig van lehetőség a MÁV Ügyfélszolgálatain, ahol a MÁV Zrt. dolgozóin kívül a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., a MÁV START Zrt, a MÁV Vagyonkezelő Zrt, a Záhony Port Zrt, a MÁV Kert Kft, a MÁV Ingatlankezelő Kft, a Rail Cargo Hungaria Zrt, valamint a Rail Cargo Carrier Kft. pénztártag munkavállalóit is várják. 

Tovább » 
SZEMÉLYES ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG
2015-01-05

A pénzmosás ás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezett arra vonatkozóan, hogy pénztártagjainkat a tagsági viszony alatt legalább egy alkalommal személyesen kell azonosítani.

A pénztártagok személyes azonosítását Pénztárunk folyamatosan végzi, de a jogszabály értelmében 2015. január 1-jét követően kifizetés csak annak a pénztártagnak teljesíthető, akinek a személyes azonosítása már megtörtént.

 

Tovább » 
MUNKÁLTATÓK AZONOSÍTÁSA
2014-12-11

Értesítjük a Pénztárunkkal szerződéses kapcsolatban álló munkáltatókat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezései alapján pénztártagjaink mellett a munkáltatói tagokat is teljes körűen azonosítanunk kell.

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a munkáltatói tagok azonosítását is megkezdte. Az azonosítási kötelezettség mellett felülvizsgáljuk a munkáltató és a Nyugdíjpénztár között fennálló szerződést is és munkáltatóinkkal folyamatosan vesszük fel a kapcsolatot az azonosítás, illetve szükség szerint a szerződés megújítása érdekében.

A munkáltatói tagok nagy számára tekintettel az azonosítás 2015. évben is folytatódik, ezért kérjük munkáltatóink türelmét a kapcsolatfelvételig! Természetesen az azonosítás folyamata alatt is fogadjuk és jóváírjuk a munkáltatói tagdíjakat is.  

                                                            Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár
                                                                            
Tovább » 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2014-10-08


A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

rendkívüli Küldöttközgyűlése

 

2014. október 30-án (csütörtök) 10,15 órakor

 

a LIGA Szakszervezetek székházának  I. emeleti tanácstermében (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.) kerül megrendezésre.

 Tovább » 
ÚJ INFORMÁCIÓK AZ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSHOZ!
2014-09-24

Tisztelt Pénztártagok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 42.§-a értelmében a Nyugdíjpénztárnál a pénztártagok törvényben meghatározott adatainak teljes körűen rendelkezésre kell állnia és a tagok azonosítását személyesen kell elvégezni. Az azonosítást 2014. december 31-ig kell végrehajtani, de ez a határidő nem jogvesztő. Az azonosításra a későbbiekben is sor kerülhet, de legkésőbb tagi kölcsön igénylésénél, illetve az egyéni számláról történő kifizetéskor.

Kérjük pénztártagjainkat, hogy aki teheti, szíveskedjen felkeresni a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatát (1145 Budapest, Columbus u. 35.) ügyfélfogadási időben (hétfőn 9-12 óra között, szerdán 9-16 óra között, pénteken 9-12 óra között). Amennyiben ez az időpont nem megfelelő, kérjük, hogy e-mailben szíveskedjen megjelölni és megküldeni az Ön számára munkanapokon alkalmas időpontot (vasutasp@t-online.hu).

Az azonosításra meghatalmazás útján is sor kerülhet, amelyhez szükséges a meghatalmazott ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenése és személyazonosító igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása. A meghatalmazás letölthető honlapunk „Nyomtatványok” menüjéből.

Az adategyeztetésre közjegyző, vagy tartós külföldi tartózkodás esetén magyar konzuli tisztviselő előtt is sor kerülhet, aki a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányról eredeti másolatot készít és a másolatra rávezeti, hogy a megjelent pénztártag személyazonosságát személyesen ellenőrizte.  A közjegyző, illetve magyar konzuli tisztviselő által készített eredeti másolatot a Nyugdíjpénztár részére levélben kell megküldeni.

A GYSEV Zrt. munkavállalói a személyes adategyeztetést a későbbiekben meghirdetésre kerülő időpontokban a GYSEV ügyfélszolgálati irodán tehetik majd meg.

Az azonosítási kötelezettséggel összefüggésben valamennyi nyomtatványunkat módosítottuk, ezért kérjük, hogy minden esetben a honlapról letölthető legújabbakat szíveskedjenek felhasználni!

                                                                                  Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

Tovább »


 
A NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI EREDMÉNYEI
2014-06-12

A Nyugdíjpénztár megalakulásának és működésének elsődleges célja, hogy tagjainak a nyugdíjkorhatár illetve a szolgáltatásra jogosultság elérésekor megfelelő színvonalú és a tagok elégedettségét szolgáló szolgáltatást nyújtson. Ez csak akkor lehetséges, ha hosszú távon biztosítja a Pénztár a tagok befizetéseinek értékállóságát és értéknövekedését. Ez a szemlélet és a hosszú távú gondolkodás a jogalkotó által is megfogalmazást nyert a 10 éves várakozási idő meghatározásával.
Tovább » 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2014-05-06


A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése 2014. május 22-én (csütörtökön) 10,15 órakor új helyszínen, a LIGA Szakszervezetek székházának  I. emeleti tanácstermében (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/a.) kerül megrendezésre.

Tovább » 
KÖZLEMÉNY A NEM FIZETŐ TAGOK RÉSZÉRE!
2014-03-10


Felhívjuk azon pénztártagjaink figyelmét, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek 2013. december 31-ig maradéktalanul nem tettek eleget, hogy az elmaradt tagdíj utólagos megfizetésére 2014. március 20-ig van lehetőségük.
Tovább » 
Adókedvezményre jogosító önkéntes pénztári befizetések 2014. évre
2014-02-12

Tájékoztatjuk önkéntes nyugdíjpénztári tagjainkat, hogy eseti befizetéseiket az MKB-nál vezetett 10300002-20115137-00003285 bankszámlára utalhatják át, vagy a Pénztár által kiadott csekken fizethetik be legkésőbb 2014. december 20-ig. (Átutalás esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni a tagsági azonosítószámot, vagy az adóazonosító jelet.)

Tovább » 
LEHETŐVÉ VÁLT A CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS!
2014-02-12


Tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy lehetővé vált a tagdíj csoportos beszedési megbízással történő megfizetése!

         

Tovább » 
LEVÉLCÍM VÁLTOZÁS!
2014-02-11


Tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár levelezési címe megváltozott!
Tovább » 
KÖZLEMÉNY A MÁV DOLGOZÓ PÉNZTÁRTAGOK RÉSZÉRE!
2013-10-09

Értesítjük tisztelt pénztártagjainkat, hogy a 2013. évi bérintézkedések végrehajtása során a MÁV Zrt. (és a teljes konszolidációjába bevont vállalatok) megállapodás aláírásával vállalta, hogy 2013. október 1-jétől a bérfejlesztés hatálya alá tartozó önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal, így a Vasutas Nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező munkavállalók részére is az alapbér 0,5 %-ának megfelelő rendszeres (havi) tagdíj-kiegészítést nyújtanak.

 

Kérjük azokat a vasutas munkavállaló pénztártagjainkat, akik tagdíjukat:

 

- lakossági folyószámlájukról átutalással,

- a Nyugdíjpénztár által kiadott csekken fizetik,

- vagy tagdíjfizetési kötelezettségüknek jelenleg nem tesznek eleget,

 

hogy honlapunk "Tagsági viszony igazolás" új menüjéből töltsék le és munkáltatójuk ügyfélszolgálatán adják le a tagsági viszony igazolást annak érdekében, hogy a 0,5%-os tagdíj-kiegészítést megkaphassák.

 

 

 

                                                                                  Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

Tovább »


 
ÚJ FUNKCIÓ A HONLAPON!
2013-10-07

 

Értesítjük tisztelt pénztártagjainkat, hogy új funkcióval bővült honlapunk!

A főoldalon a „TAGSÁGI VISZONY IGAZOLÁS” menüpontból a tagsági viszonnyal rendelkező pénztártagok az adóazonosító jel és a pin-kód használatával letölthetik az igazolást.

                                                                                  Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

Tovább » 
TÁJÉKOZTATÓ A TAGDÍJFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL, VÁLTOZÁSOKRÓL
2013-09-18

A Vasutas Nyugdíjpénztár tagja a belépéskor azt vállalja, hogy a mindenkori egységes tagdíjat havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megfizeti.

Tovább » 
0,5% TAGDÍJKIEGÉSZÍTÉST BIZTOSÍT A MÁV DOLGOZÓI RÉSZÉRE OKTÓBER 1-JÉTŐL!
2013-09-11

 

A 2013. évi bérintézkedések tárgyalása során a Vasutas Szakszervezetek Szövetségének (VASZ) képviselői azzal a kéréssel fordultak a MÁV Zrt. vezetőjéhez, hogy a munkáltatók támogassák az önkéntes nyugdíjpénztári tagokat a tagdíj egy részének átvállalásával. A MÁV Zrt. vezetője pozitív hozzáállást tanúsított és tájékoztatta a Szövetség vezetőit, hogy megvizsgálja a támogatás lehetőségét, mert fontosnak tartja az öngondoskodás intézményét.

Tovább » 
ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉST FOGADÓ E-MAILCÍM!
2013-06-26

 

 

 

 

 

Tovább » 
ÚJ FUNKCIÓ A HONLAPON!
2012-05-11

Tovább »


 
ÖNKÉNTES PÉNZTÁRI KÜLDÖTTEK 2012-2016.
2012-02-07

Tovább »


 
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐKRŐL
2012-01-24

Tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy a jogszabályváltozások követése érdekében nyomtatványainkat folyamatosan frissítjük, ezért szíveskedjék mindig a honlapunkról letölthető nyomtatványt kitölteni és az azon megjelölt iratokat csatolni!

 

A vasúti levelezésként megküldött iratok postázási ideje hosszabb, mint az állami postáé.  

A Vasutas Nyugdíjpénztárhoz hiánytalanul megküldött és hiánytalanul kitöltött iratok általános ügyintézési ideje a Pénztárhoz történő beérkezés napjától számított 30 naptári nap.

A kifizetési igények ügyintézési ideje az iratoknak a Pénztárhoz beérkezésének napját követő 15 naptári nap.

Tovább » 
Tagdíj fizetésével és a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos tájékoztató az önkéntes pénztári tagok részére!
2011-10-19

Az Alapszabály értelmében az önkéntes pénztári tagoknak a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell a tagdíjfizetési kötelezettséget teljesíteni.

 

Tagdíj nem fizetés esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott állásfoglalás értelmében a negyedév aktuális hozamából, legfeljebb a hozam erejéig az egységes tagdíjnak (5.300 Ft) a működési és likviditási alapra jutó hányada a negyedéves zárás keretében kerül   levonásra.

Tovább » 
Tájékoztató nyugdíjszolgáltatásra jogosult önkéntes pénztári tagok részére
2011-10-11

Tovább »