Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2019-09-10

 Napirendi pontok:

 

  1. A Voláncsalád Nyugdíjpénztár beolvadásához kapcsolódó beszámoló, a beolvadó, befogadó, jogutód pénztár vagyonmérlegének/ vagyonleltárának (követelés/ kötelezettség állományának) elfogadása.
  2. 2019-2021. és 2020-2022. három éves pénzügyi tervek módosítása.
  3. Alapszabály elfogadása 7. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva.
  4. A Nyugdíjpénztár székhelyének (1145 Budapest, Columbus utca 35.) értékesítése.
  5. Egyebek. 

  

A küldöttek részére névre szóló meghívót küldünk. Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés megtartására ugyanezen a napon és helyszínen 11,15 órakor kerül sor, amely az eredeti napirendek tekintetében a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

 

                         Vasutas Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

« Vissza