Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
TÁJÉKOZTATÓ A VÁRAKOZÁSI IDŐ UTÁNI KIFIZETÉSEKRŐL, A 21. ADÓÉVBEN FELVEHETŐ TŐKÉRŐL
2018-01-15

 

A pénztártag egyéni számlájának egyenlege az alábbi részből áll:

  1. tőke: a befizetett tagdíj
  2. hozam: kamat, a befektetések eredményeként negyedévente kerül jóváírásra
  3. adójóváírás: saját befizetés (bérből utalás, csekken történő befizetés, folyószámláról utalás) után a NAV által a nyugdíjpénztári számlára visszautalt összeg

A pénztártagok teljes egyenlege (1-3.) befektetésre kerül, és ennek eredménye negyedévente hozamként kerül jóváírásra.

 

  1. A 3 évenkénti pénzfelvétel az egyéni számláról

A jogszabályi előírások alapján a várakozási idő (10 év) eltelte után a pénztártagnak a tagsági viszony fenntartása mellett minimum 3 évente van lehetősége, hogy az egyéni számlájának egyenlegéből felvegye:

  • a hozamot vagy
  • a hozamot és a tőke egy részét vagy egészét.

Mindegy, hogy az előző pénzfelvétel „csak hozam” felvétel volt-e, vagy a pénztártag a hozam összegén felül felvette a tőke egy részét vagy egészét is. A két pénzfelvétel között minimum 3 évnek kell eltelni, ennél több lehet, kevesebb nem.

(Az ismételt pénzfelvételeknél nem a belépési dátum számít, hanem az előző pénzfelvétel időpontja. Az előző pénzfelvétel időpontja lekérdezhető az Egyenleglekérdezés menüpontban.)

 

  1. évben adómentessé váló tőkerész felvétele

Külön 21. évben történő pénzfelvétel nem szerepel a jogszabályban!!!

 

Amennyiben korábban már történt hozam vagy tőke felvétel a pénztártag egyéni számlájáról, újabb kifizetésre a 21. év elteltére tekintettel csak akkor kerülhet sor, ha az előző pénzfelvételtől minimum 3 év már eltelt.

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szabályozza, hogy a 21. évtől a 2007. december 31-ig befizetett összeg adó-és járulékmentesen felvehető.

Az Szja törvény alapján a 21. év megállapításánál adóévet kell figyelembe venni. Adóév: az az időszak amelyre vonatkozóan az adó alapját meg kell állapítani; ez naptári év amely január 1-től december 31-ig tart.

A NAV állásfoglalása alapján a január 1. napján belépett pénztártagok kivételek.

Például: az 1997. január 1. napján belépett pénztártag első éve 1997. december 31-én telik le, 1998. január 1. napján a második évet kezdi, így a 21. adóév 2017. január 1. napján kezdődik.

Példa:

Belépés dátuma: 1997. március 12.

Hozam felvétel: 2016. május 6.

  1. év : 2018. január 1-től

Ebben az esetben a pénztártag újabb pénzfelvételre csak 2019. május 6. után jogosult, függetlenül attól, hogy 2018. január 1-től már a 21. adóévben van. Az előző kifizetéstől (2016. május 6.) még nem telt el a minimális 3 év.

 

                                                      Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

« Vissza