Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
TAGDÍJFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK
2018-07-20

  1. A tagdíj rendezése történhet munkabérből történő levonással, mely esetben Önnek kell bérszámfejtője részére leadni az erre vonatkozó megbízást.
  2. Ha az Ön munkáltatója 2017-ben készpénz kifizetés béren kívüli juttatást (100 ezer forintig) vezet be a cafetéria elemek közé, lehetősége van ezt az összeget a Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztárnál vezetett egyéni számlájára kérni. A munkáltató által így átutalt összeg saját tagdíjbefizetésnek számít és Önnek a 20% adó visszatérítés ez után az összeg után jár.
  3. A tagdíj fizethető a Nyugdíjpénztár által rendelkezésre bocsátott csekken, amit kérésére lakcímére postázunk.
  4. A tagdíj fizethető lakossági folyószámláról történő átutalással, mely esetben Önnek kell számlavezető bankjánál az átutalásról intézkednie a közlemény rovatban a tagi azonosító (100…….) vagy adóazonosító jelének feltüntetésével. A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár  tagdíjfogadó bankszámlaszáma: MKB Zrt. 10300002-20115137-00003285.
  5. A tagdíj fizethető csoportos beszedési megbízással (internetről letölthető nyomtatványon számlavezető bankjánál erre Önnek kell felhatalmazást adnia).
  6. Több munkáltató (többek között a MÁV csoport, GYSEV csoport, a Rail Cargo Hungária Zrt.) munkavállalói részére jelentős összegű munkáltatói tagdíj kiegészítést nyújt az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezőknek.A munkáltatói tagdíj kiegészítés utalása érdekében a Tagsági okiratát vagy Tagsági viszony igazolását be kell mutatni a Humánszolgáltató Ügyfélszolgálatán. (A tagsági viszonyigazolás letölthető honlapunkról.)
  7. A tagdíj fizethető cafetéria (VBKJ) keretből, mely esetben Önnek kell évente munkáltatójánál nyilatkoznia a keretösszeg felhasználására.

Az egységes tagdíj havi 5.300.-Ft. Az egységes tagdíjnál kisebb összeg is lekönyvelésre kerül egyéni számlájára, de természetesen lehetősége van a tagdíj havi  5.300 Ft-ra történő kiegészítésére az 1-7. pontban részletezettek szerint. Ha számlájára az egységes havi tagdíjnál magasabb összeget szeretne fizetni, akkor azt is megteheti bejelentés nélkül, akár rendszeresen, akár eseti befizetésként. A tagdíj megfizetése utólag a tárgyhót követő hónap 15. napjáig esedékes.

A tagdíjfizetési kötelezettségnek havonta 5.300 Ft (minden hónap 15-ig), de legalább negyedéves 15 900 Ft (04. hó 15-ig, 07. hó 15-ig, 10. hó 15-ig, 01. hó 15-ig) ütemezéssel  is eleget lehet tenni.

Az éves tagdíj (63.600 Ft) befizetésére egy összegben is lehetőség van minden év elején január 20. napja után.

Amennyiben a havi tagdíj nem éri el az 5 300 Ft-ot, vagy a tagdíj nem érkezik be határidőre, akkor a jelenleg hatályos önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 14. §. (3) bekezdése, az Alapszabály és a Felügyeleti Szerv által kiadott állásfoglalás alapján a felosztásra kerülő hozamból a hozam erejéig negyedévenként levonásra kerül az átutalt összeg és az 5.300 Ft közötti különbözet után a működési (5,3%) és likviditási (0,2%) hányad.

                                                                           Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár

« Vissza