Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
Pénzügyi terv 2016. I. félévi teljesülése
2016-09-07

A 2016. évre vonatkozó pénzügyi készítésénél stratégiai cél volt:

  • A tagdíjbevétel és a taglétszám további növelése.
  • A Nyugdíjpénztár biztonságos, megbízható működésének folyamatos fenntartása és a stabilitás megőrzése.
  • A benyújtott szolgáltatási és kifizetési igények jogszabálynak megfelelő teljesítése.

Kedvezően alakult a taglétszám

Az I. félévben 2.517 fő munkavállaló létesített tagsági viszonyt és így a tagdíjfizetők száma 19.865 fő, amely 804 fővel haladta meg az év végére tervezett mértéket. A tagdíjat nem fizetők száma 5.491 fő, mely az év végi tervezethez viszonyítva 52 fős csökkenést mutat.

Az I. félévi tagsági viszony megszűnés 345 fő. A tagsági viszony megszűnés jogcímenként:

Egyösszegű szolgáltatás                                                             180 fő             

Kedvezményezett (örökös)                                                          52 fő             

Kilépés (10 év után)                                                                  104 fő             

Más pénztárba átlépés:                                                                  9 fő             

Összesen:                                                                               345 fő            

Tagsági viszony fenntartása mellett hozam, illetve tőkekifizetést kért 1.051 fő, tagi kölcsön folyósítást igényelt 257 fő és tagi lekötése 2013. évről 7 pénztártagnak van. Új tagi lekötésre 2016. évben nem került sor.

Bevételek és kiadások

A tervezett éves tagdíjbevétel a NAV által átutalt összeggel együtt 3.134.963 eFt, a lekönyvelt tagdíjak összege 1.405.793 eFt, amely 95.684 eFt összegben tartalmazza a NAV által átutalt összeget.

A fedezeti tartalék bevételének éves tervezett összege 3.928.217 eFt volt, az I. félévi tényleges bevétel 1.868.192 eFt, amely kevéssel elmarad az éves terv időarányos részénél.

A fedezeti tartalék tervezett éves bevételénél 4 %-os hozamráta alapulvételével éves szinten 887.603 eFt bruttó hozammal számoltunk, az I. félév tényleges hozama 509.296 eFt, amely az az éves terv időarányos részét meghaladja.

A fedezeti tartalék kiadásának éves tervezett összege 2.466.525 eFt, a tényleges kiadás 934.618 eFt.  Ebből a pénztártagok részére kifizetett összeg 890.799 eFt, a befektetési kiadások összege 34.019 eFt, nem fizető tagoktól történt hozamelvonás 4.686 eFt, tagi kölcsön levonás 5.114 eFt.

A működési tevékenység bevételének éves tervezett összege a nem fizető tagoktól levont költség figyelembevételével 143.774 eFt. A tényleges I. félévi bevétel 75.037 eFt, amely tartalmazza a nem fizető tagoktól levont 4.515 eFt-ot is, amely számvitelileg közvetlenül a működési tartalékba kerül elszámolásra.

A működési tevékenység kiadásának éves tervezett összege 152.016 eFt, a tényleges I. félévi kiadás 79.850 eFt, amely a 75.037 eFt bevételhez viszonyítva 4.813 eFt negatív eredményt mutat.

A likviditási tartalék tervezett éves bevétele 7.796 eFt, a tényleges I. félévi bevétel 3.215 eFt. A likviditási tartalék tervezett éves kiadása 668 eFt, a tényleges I. félévi kiadás 222 eFt.

Összességében elmondható, hogy a 2016. évi pénzügyi terv I. féléves teljesülése kedvezően alakult.

 

                                                                                      Vasutas Nyugdíjpénztár

 

 

 

« Vissza