Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
2016-07-12

 

Napirendi pontok:

 

  1. Tisztségviselőkre vonatkozó visszahívási kezdeményezés megtárgyalása.
  2. Visszahívás, lemondás esetén a törvényi feltételek biztosítása érdekében az esetlegesen megüresedő helyre/helyekre tisztségviselő választás.
  3. Egyebek.

 

A küldöttek részére névre szóló meghívót küldünk.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés megtartására ugyanezen a napon és helyszínen 11,15 órakor kerül sor, amely az eredeti napirendek tekintetében a jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes.

 

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgazgatótanácsa

« Vissza