Általános infók · Egyenleglekérdezés · Útmutató · Sajtószoba · Pénztári ágazatok · Tagsági viszony igazolás
MNB fogyasztóvédelem
 


 
Adókedvezményre jogosító önkéntes pénztári befizetések 2018. évre
2018-11-05

 

Tájékoztatjuk önkéntes nyugdíjpénztári tagjainkat, hogy eseti befizetéseiket az MKB-nál vezetett

 

                                                                                                              10300002-20115137-00003285

 

bankszámlára utalhatják át, vagy a Pénztártól igényelhető csekken fizethetik be. (Átutalás esetén az átutalás közleményében fel kell tüntetni a tagsági azonosítószámot, vagy az adóazonosító jelet.)

 

Fontos, hogy a 2018. december 28-ig Pénztárunk bankszámláján jóváírt befizetéseket lehet figyelembe venni a 2018. évre szóló adóigazolások kiadásánál!

Szíveskedjenek figyelembe venni, hogy csekkes befizetés esetén a Magyar Posta Szabályzata alapján a befizetés napjától számított 2-3 munakanap múlva történik meg a Pénztár bankszámláján a jóváírás!

 

2018. évre 20%-os adókedvezményt lehet igénybe venni a pénztártag által saját jövedelméből, illetve a támogatói adományként befizetett összegekre. Az adójóváírás a bruttó egyéni befizetés összege után vehető igénybe.

 

Életkortól függetlenül az adókedvezmény mértéke valamennyi önkéntes pénztári tagság esetén évi max. 150.000 Ft (a maximális adókedvezmény évi 750.000 Ft egyéni befizetéssel vehető igénybe).

 

A hatályos jogszabályi előírások értelmében a befizetések után járó összes adókedvezményt:

 

-    az adóhatóság nem közvetlenül a pénztártagnak, hanem a pénztártag által választott, egy olyan önkéntes pénztári (több ilyen pénztári befizetés esetén is csak egy pénztár jelölhető meg) számlára utalja át, amelybe a pénztártag 2018. évben saját befizetést teljesített és arról adóigazolást kapott,

- a munkáltató által fizetett tagdíjkiegészítés, valamint a VBKJ-keretből fizetett tagdíj nem számít adókedvezményre jogosító befizetésnek,

- az adóhatóság által a pénztártag egyéni számlájára utalt adótámogatás összege után további adókedvezmény nem vehető igénybe.

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 44/A. §. (6) bekezdése alapján „nem tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja.” Kivételt képez  ez alól az a magánszemély, aki e jog gyakorlásának időpontjában önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak a nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt már nem tagja.

Ha az adóigazolás elkészítésének időpontjában tagsági viszonnyal már nem rendelkező magánszemély az adótámogatás összegét mégis a Nyugdíjpénztárba kéri, akkor a Nyugdíjpénztár azt az adóhatóságnak visszautalja. Erre az összegre a magánszemély az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján csak akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy tagsági viszonya neki fel nem róható okból szűnt meg. 

 

Esetleges lakcímváltozását szíveskedjék a változás bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül, de az adóigazolások postázása érdekében legkésőbb 2018. december 31-ig írásban (a "Nyomtatványok" menüből letölthető adatmódosítást bejelentő lapon, internetes honlapunkon, levélben, faxon, e-mailben) bejelenteni Pénztárunknak! (A lakcímváltozás bejelentésének elmulasztása esetén az adóigazolás ismételt kiadásának 500 Ft-os költsége a pénztártagot terheli!)

« Vissza